تیم نوین فناوران

رویداد‌های تیم نوین فناوران
ارتباط با تیم نوین فناوران
درباره تیم نوین فناوران

???? توسعه اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی استان گیلان
???? برگزاری رویدادها و کارگاه‌های استارتاپی
???? شروع کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات