گروه مشاوران مدیریتِ نوین مدیران ایران

گروه مشاوران مدیریتِ نوین مدیران ایران

رویداد‌ها۲۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۱
ارتباط با گروه مشاوران مدیریتِ نوین مدیران ایران
شماره برگزارکننده
۷۱۰۵۳۵۳۳ (۰۲۱)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه مشاوران مدیریتِ نوین مدیران ایران

گروه مشاورین نوین مدیران ایران