Omid Hosseini

Omid Hosseini

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با Omid Hosseini
شماره برگزارکننده
۲۲۴۳۷۱۷۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره Omid Hosseini

دكتري teaching, إستاد دانشكده زبان دانشگاه تهران شمال، استاد رسمي ايلتس در شركت نفت