جلسات باز تبریز

رویداد‌های جلسات باز تبریز
ارتباط با جلسات باز تبریز
درباره جلسات باز تبریز

جلسات باز با هدف انتقال تجارب و دانش مرتبط با حوزه آی تی در فضای فناوری‌اطلاعات تبریز به صورت غیر انتفاعی هر دوهفته یک‌بار برگذار می‌شود.

درصورت تمایل به ارایه یا میزبانی با ما تماس بگیرید