دانشگاه معماری و هنر پارس

دانشگاه معماری و هنر پارس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۴
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با دانشگاه معماری و هنر پارس
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۶۲۶۷۷۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه معماری و هنر پارس

دانشگاه معماری و هنر پارس

 

 

               دانشگاه معماری و هنر پارس تهران 

برگزار کننده اولین کنفرانس ملی مدیریت ساخته ها ی ایران و نخستین دانشگاه مدیریت ساخته های ایران در  سال جاری اولین  کنفرانس ملی  خود را با عنوان مدیریت ساخته ها در مرکز همایش های ‌ دانشگاه معماری و هنر پارس برگزار خواهد کرد.این همایش با حضور مقامات عالی رتبه و تاثیر گذار ، سیاستگذاران و مسئولین بخش‌های مختلف اجرایی کشور برگزار می گردد. سخنرانی‌هایی توسط برخی اساتید و چهره های علمی و صنعتی کشور در این کنفرانس ارائه خواهد شد. ریاست این کنفرانس راجناب آقای پروفسور محمود گلابچی  رئیس دانشگاه معماری و هنر پارس بر عهده دارد. علاوه بر موارد فوق به شرکت‌های متقاضی، جوایزی نیز تعلق می گیرد که امید است این فرصت به ارتباطات بین بخش‌های علمی و اجرائی در این حوزه کمک کند. شایان ذکر است این همایش در ده  محور برگزار می گردد. در انتهای کنفرانس بیانیه ای که حاصل جمع بندی های نشست های علمی و دستاوردهای علمی حاصل از آن است توسط کمیته‌ علمی دانشگاه منتشر خواهد شد که امید است این بیانیه درنشر وگسترش این علم در زمینه های اجرایی کمک نماید.

 

اهداف برگزاری

این کنفرانس زمینه های لازم برای گسترش و کاربرد مدیریت ساخته ها را فراهم می سازد. برگزاری این کنفرانس، گامی بلند در جهت تحقق اهداف و برنامه های علمی و آموزشی دانشگاه معماری و هنر پارس به عنوان اولین و تنها دانشگاه مدیریت ساخته ها در ایران است.  فراهم کردن بستری مناسب برای تبادل افکار و اندیشه‌های پژوهشگران، استادان، سیاست گذاران، مدیران، کارشناسان و خبرگان در حوزه مدیریت ساخته ها

آشنایی با آخرین دستاوردهای حوزه مدیریت ساخته ها در جهان
بررسی راه کارهای مدیریت ساخته ها با نگاهی ویژه به حفظ منابع زیست محیطی و رعایت ایمنی در یازده حوزه‌ کاری مرتبط
کمک به افزایش آگاهی آحاد مردم در حوزه مدیریت ساخته ها
توجه به ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
شناسایی موانع و مشکلات کشور در حوزه مدیریت ساخته ها و یافتن راه حل‌های مناسب
تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت ساخته ها