pdsec.jahad@gmail.com

pdsec.jahad@gmail.com

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با pdsec.jahad@gmail.com
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره pdsec.jahad@gmail.com

مرکز مهندسی توسعه بهره وری و سیستم های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان