انجمن علمی آموزشی پیشگامان

انجمن علمی آموزشی پیشگامان

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با انجمن علمی آموزشی پیشگامان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۷۱۰۳۹۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی آموزشی پیشگامان

انجمن علمی فرهنگی دانشجویان بین الملل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


برای دوره های پیشنهادی با دبیر خانه تماس بگیرید.