پوینتر- ارائه دهنده اولین نرم افزار ابری OKR و برنامه ریزی چابک

پوینتر- ارائه دهنده اولین نرم افزار ابری OKR و برنامه ریزی چابک

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲۱
ارتباط با پوینتر- ارائه دهنده اولین نرم افزار ابری OKR و برنامه ریزی چابک
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۴۲۴۴۶۲۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی