گروه پژوهشی صنعتی پویه

گروه پژوهشی صنعتی پویه

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با گروه پژوهشی صنعتی پویه
شماره برگزارکننده
۹۱۹۹۵۹۹۹۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه پژوهشی صنعتی پویه

مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع