انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۷۱۲۹۳۴۵ - ۰۹۳۶۶۰۹۴۸۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام