انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۴۵۹۶۳۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم