دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
وبسایت
http://rajaping.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۹۷۰۱۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی