انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران

انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۷
ارتباط با انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۹۷۰۶۴۸۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران

انجمن ملی مهندسی متالورژی و مواد ایران