گروه آموزشی روان تحلیل

رویداد‌های گروه آموزشی روان تحلیل
ارتباط با گروه آموزشی روان تحلیل
درباره گروه آموزشی روان تحلیل

 مجموعه روان تحلیل بصورت تخصصی در حوزه آموزش و گسترش دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ که یکی از ابزار های پیشرو در حوزه خودشناسی می باشد فعال است. و جلسات آموزشی برای متخصصین و عموم برگزار می کند، که این جلسات گاها با پخش و تحلیل فیلم های سینمایی و جلسات کتاب خوانی می باشد.