انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۳۸۹۴۳۱۵۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام