زعفران قرمز

زعفران قرمز

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵
ارتباط با زعفران قرمز
شماره برگزارکننده
۶۶۰۹۸۰۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره زعفران قرمز

زعفران قرمز پل ارتباطی میان اکوسیستم کارآفرینی ایران و هند است که در قالب یک پلتفرم، اقدام به تسهیل گری در همکاری های میان بازیگران دو اکوسیستم کارآفرینی می نماید.