سجاد دلاوری

سجاد دلاوری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷
ارتباط با سجاد دلاوری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۱۴۴۲۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سجاد دلاوری

کارشناس کامپیوتر

کارشناس ارشد صنایع گرایش آینده پژوهی