سجاد دلاوری

سجاد دلاوری

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۷
ارتباط با سجاد دلاوری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۱۴۴۲۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سجاد دلاوری

کارشناس کامپیوتر

کارشناس ارشد صنایع گرایش آینده پژوهی