صالح برادران امینی

صالح برادران امینی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با صالح برادران امینی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۷۳۷۶۸۱۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره صالح برادران امینی

طراح خدمات
کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر