صالح امینی

صالح امینی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با صالح امینی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۷۳۷۶۸۱۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره صالح امینی

طراح خدمات
کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر