آکادمی سام

آکادمی سام

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با آکادمی سام
شماره برگزارکننده
۰۱۱۴۴۱۵۵۵۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی سام

آکادمی سام ، اولین برگزار کننده دوره های تخصصی پوستی و کسب و کار در شمال کشور