مجموعه آموزشی ثانی (شرکت توسعه و فناوری امین پردازش)

مجموعه آموزشی ثانی (شرکت توسعه و فناوری امین پردازش)

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با مجموعه آموزشی ثانی (شرکت توسعه و فناوری امین پردازش)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۸۴۲۷۲۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجموعه آموزشی ثانی (شرکت توسعه و فناوری امین پردازش)

مجموعه آموزشی ثانی ، زیرمجموعه شرکت توسعه و فناوری امین پردازش واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه شاهد