پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵
ارتباط با پارک علم و فناوری هرمزگان
شماره برگزارکننده
+۹۸۷۶۳۱۰۱۳۳۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی