ساوا ژنوم

ساوا ژنوم

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲
ارتباط با ساوا ژنوم
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۶۲۸۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ساوا ژنوم

ساواژنوم کلینیکی جامع از خدمات ژنتیک و تخصص های وابسته به آن می باشد.مشاوره ژنتیک و مشاوره های تخصصی و بخش های مختلف سهولت و اطمینان را برای شما به ارمغان می آورد. تمام آزمایشات ژنتیک مانند بررسی بیماری های وراثتی سرطان ها و بیماری های نادر و شایع و همچنین آزمایش سلامتی ژنتیک در این آزمایشگاه انجام می شود.