دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، بنیاد ملی نخبگان،ایده پروران مشرق غزال، دبیرخانه مشترک رویداد بین المللی ساینس تک پلاس 2017

دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، بنیاد ملی نخبگان،ایده پروران مشرق غزال، دبیرخانه مشترک رویداد بین المللی ساینس تک پلاس 2017

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۴
ارتباط با دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، بنیاد ملی نخبگان،ایده پروران مشرق غزال، دبیرخانه مشترک رویداد بین المللی ساینس تک پلاس 2017
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۶۶۱۱۱۴۹ ,۰۹۳۵۵۲۳۹۸۵۵ ,۰۹۱۵۳۲۰۷۰۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، بنیاد ملی نخبگان،ایده پروران مشرق غزال، دبیرخانه مشترک رویداد بین المللی ساینس تک پلاس 2017

دبیرخانه مشترکرویداد بین المللی ساینس تک پلاس 2017 بین دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، بنیاد ملی نخبگان و شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال برای همکاری های بین رشته ای و چند ملیتی ایجاد شده است. این دبیر خانه کارگاها، همایش ها، سمینار مشهد شهر استارت اپی و نشست های تخصصی با کارآفرینان بین المللی جمله از کشور های منطقه و اروپا برگزار کرده است. اولین کنگره همکاری های بین رشته ای و چند ملیتی روز 16-17 آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده غلوم برگزار میشود.