گردهمایی روز آزادی نرم‌افزار

گردهمایی روز آزادی نرم‌افزار

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۳۷
ارتباط با گردهمایی روز آزادی نرم‌افزار
وبسایت
http://sfd2021.ir/
شماره برگزارکننده
۰۹۹۴۱۶۸۴۵۶۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی