شهاب نظریان

شهاب نظریان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با شهاب نظریان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۳۸۹۰۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شهاب نظریان

کارآفرین در زمینه های "گردشگری" و "آموزش کارآفرینی و توسعه شخصی"