برنامه تجاری سازی دانشگاه شریف

برنامه تجاری سازی دانشگاه شریف

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۲
ارتباط با برنامه تجاری سازی دانشگاه شریف
شماره برگزارکننده
+۹۸۲۱۶۶۱۶۶۳۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره برنامه تجاری سازی دانشگاه شریف

شتابدهی کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه