برنامه تجاری سازی شریف

برنامه تجاری سازی شریف

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با برنامه تجاری سازی شریف
وبسایت
ideo.sharif.ir
شماره برگزارکننده
+۹۸۲۱-۶۶۱۶۶۳۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره برنامه تجاری سازی شریف

این برنامه در شهریور 1393  با هدف پشتیبانی از تیم‌های کسب‌و‌کاری دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که نیاز به تجاری‌سازی محصول دارند، تشکیل شد. تیم‌ها در این برنامه از حمایت‌های مختلف مالی، مشاوره، آموزش، امکانات آزمایشگاهی و فضای کار بهره‌مند می‌شوند. این حمایت‌ها در سه قالب رویداد فراایده و دوره شتابدهی پرتو و دوره تجاری سازی انجام می‌شود.