موسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف

موسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۸
ارتباط با موسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۸۴۲۲۳۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام