مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شایگانه

رویداد‌های مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شایگانه
ارتباط با مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شایگانه
درباره مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شایگانه

شایگانه نام مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی است که به همت هسته‌ی اصلی کانون روانشناسان مثبت‌نگر در سال 94 راه‌اندازی گردید.

شایگانه کمک خواهد کرد فارغ از سطحی که در آن هستیم، به کمک ابزارهای مشاوره‌ای و آموزشی، سطح مطلوب‌تری از زیستن را تجربه کنیم. این خدمات در قالب کارگاه‌های آموزشی، جلسات مشاوره‌ی فردی، نقد فیلم، نقد کتاب و?… ارائه می‌گردد.

مسیر شایستگی برای شایگانه مسیری بی‌انتهاست.

کانال تلگرام
@shayeganeh

اینستاگرام
shayeganeh