جامعه کوچینگ شیراز

جامعه کوچینگ شیراز

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹
ارتباط با جامعه کوچینگ شیراز
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۷۰۰۰۴۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره جامعه کوچینگ شیراز

نهاد غیر رسمی جامعه کوچینگ شیراز برگزار کننده این رویداد است.

مجمع عمومی ثبت رسمی جامعه کوچینگ شیراز با مشارکت اعضا فعال بزودی برگزار خواهد شد.

دبیرخانه موقت پاسخگوی تماس‌هاست.

جامعه کوچینگ شیراز