جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء

ارتباط با جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء
درباره جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء

 

جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء یک جامعه (Community) آزاد و غیر وابسته به سازمان‌های خصوصی/دولتی است. این شبکه در بهمن 94 با رویکرد ایجاد اکوسیستم استارتاپ‌های سخت‌افزاری با تمرکز در حوزه اینترنت اشیاء راه‌اندازی گردید. ماموریت ما توسعه زنجیره کارآفرینی و استارتاپی در زمینه IoT است ... در این راستا، iotcup.ir و iotstarts.ir و iotblog.ir را کلید زدیم!


 

ما را دنبال کنید: