جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء

ارتباط با جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء
درباره جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء

 

جامعه کارآفرینان اینترنت اشیاء یک جامعه (Community) آزاد و غیر وابسته به سازمان‌های خصوصی/دولتی است. ماموریت ما توسعه زنجیره کارآفرینی و استارتاپی ایران در زمینه IoT است!

 

ما را دنبال کنید: