Dr.  Mirzapour Al-e-hashem

Dr. Mirzapour Al-e-hashem

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با Dr. Mirzapour Al-e-hashem
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۴۵۴۵۳۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره Dr. Mirzapour Al-e-hashem

عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر