انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

رویداد‌ها۴۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲۸
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۷۴۰۱۸۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی