انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

رویداد‌ها۳۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۶۴
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۷۴۰۱۸۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی