انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

رویداد‌ها۴۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰۹
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۷۴۰۱۸۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی