انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
درباره انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

    ****************
                                                                           

برنامه کلاس های آموزش نرم افزار انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه تهران  به صورت زیر است. علاقه مندان میتوانند با کلیک بر روی عنوان هر کلاس به صفحه ی ثبت نام رفته و از جزئیات بیشتر دوره مطلع شوند.

*  تخفیف 10% برای ثبت نام در 3 دوره 

*  تخفیف 15% برای ثبت نام در بیش از 3 دوره 

مقدار تخفیف برای دوستانی که در چند کلاس ثبت نام میکنند، پس از اولین جلسه ای که حضور پیدا کنند به آنها بازگردانده خواهد شد.