Stage Co IRAN

ارتباط با Stage Co IRAN
درباره Stage Co IRAN

Stage Co یک پلتفرم درحال‌ رشد حول محور استارتا‌پ‌ها و حلقه‌های مرتبط با آن است. ما کمک می‌کنیم تا علاوه بر اینکه حلقه‌های مختلف زنجیره‌ موفقیت استارتاپ‌ها با هم ارتباط بهتری داشته باشند، حلقه‌های مهم دیگری همچون دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و شبکه‌ی‌ منتورها هم نقش موثرتری در به موفقیت رساندن استارتاپ‌ها ایفا کنند. برای استیج کو ایجاد فضایی که موفقیت در آن یک هدف است از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.