استارت آکادمی

ارتباط با استارت آکادمی
درباره استارت آکادمی

استارت آکادمی، یک دوره‌ی آموزشی ویژه‌ی کسب و کارهای نوپاست که زیر نظر وزارت علوم برگزار می‌شود.