انجمن مردم نهاد حامیان طرح نو

ارتباط با انجمن مردم نهاد حامیان طرح نو
درباره انجمن مردم نهاد حامیان طرح نو

انجمن مردم‌نهاد حامیان طرح نو، با هدف برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه کسب‌وکارهای نوپا، دوره‌های آموزشی، احیای فضای کار اشتراکی برای استارتاپ‌ها و فری‌لنسرها و ایجاد فرهنگ کارآفرینی و آشنایی با ادبیات مرتبط با حوزه کسب‌وکارهای مدرن در شهر کرمان ثبت شده است. برنامهٔ هفتگی استارتاپ‌نایت، رویداد بزرگ فاراتون و فضای کار اشتراکی فاراهاب از جمله خدمات انجمن مردم‌نهاد حامیان طرح نو هستند.