بنیاد تُرکلَر | Türklär Qurumu

بنیاد تُرکلَر | Türklär Qurumu

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با بنیاد تُرکلَر | Türklär Qurumu
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۵۲۶۰۸۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بنیاد تُرکلَر | Türklär Qurumu

بنیاد تُرکلَر؛ نخستین و تنها مرکز ترکولوژی در ایران | نخستین و تنها برگزارکننده‌ی دوره‌های آموزش الفبای ترکی قدیم در ایران