TUV Academy Iran-Germany

TUV Academy Iran-Germany

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با TUV Academy Iran-Germany
شماره برگزارکننده
۸۸۵۳۸۷۲۰-۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره TUV Academy Iran-Germany

آکادمی توف ایران-آلمان

امروزه برای سازمانها حفظ سطح کیفیت آموزش برای کلیه سطوح میتواند ً بسیار پیچیده باشد، خصوصا در زمانی که با تعداد زیادی از مدرسان و موسسات آموزشی متفاوت همکاری نمایند. TÜV Academy Iran - Germany به عنوان شاخه آموزش و مشاوره گروه TÜV NORD Iran فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نمود. این شرکت در ۱۷ سال فعالیت خود، مورد اعتماد بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ و کوچک ایران قرار گرفت و با داشتن سابقه همکاری با بیش از ۲۰۰۰ موسسه و آموزش بیش از ۲۰۰،۰۰۰ نفر در این مدت به عنوان یکی از معتبرترین موسسات آموزشی در سطح کشور شناخته شده است.