انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۵۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶۵
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی