انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۵۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۹۹
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی