انجمن علمی فیزیک دانشگاه اصفهان

انجمن علمی فیزیک دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با انجمن علمی فیزیک دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۳۱ ۳۷۹۳۴۷۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی فیزیک دانشگاه اصفهان

 آدرس: اصفهان،خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان فیزیک، دفتر انجمن ها علمی فیزیک دانشگاه اصفهان