انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی