انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

رویداد‌ها۵۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۷۷
چهارشنبه ۲۳ مرداد

SQL Server & Ssis

  • تهران
  • از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی