گروه ویکی‌مدین‌های ایران

گروه ویکی‌مدین‌های ایران

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۹
ارتباط با گروه ویکی‌مدین‌های ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه ویکی‌مدین‌های ایران

گروه کاربری ویکی‌مدین‌های ایرانی گروهی از ویکی‌مدین‌های مستقل هستند که به عنوان وابستهٔ بنیاد در ایران عمل خواهند کرد.