گروه ویکی‌مدین‌های ایران

ارتباط با گروه ویکی‌مدین‌های ایران
درباره گروه ویکی‌مدین‌های ایران

گروه کاربری ویکی‌مدین‌های ایرانی گروهی از ویکی‌مدین‌های مستقل هستند که به عنوان وابستهٔ بنیاد در ایران عمل خواهند کرد.