گروه دانشجویی workfun

گروه دانشجویی workfun

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با گروه دانشجویی workfun
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه دانشجویی workfun

تیمی متشکل از دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد