انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۳
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۳۵۲۷۴۴۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام