کودک زیرک

ارتباط با کودک زیرک
درباره کودک زیرک


  • گروه روانشناسی کودک زیرک ، برگزار کننده کلاس های تخصصی روانشناسی کودکان  از جمله نمایش خلاق ، قصه خلاق ، بازی هدفمند ، بازی استراتژیک و کارگاه های والدین و مربیان