رویدادها با کلمه کلیدی امنیت

قیمت: همه
شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰

دوره جامع Penetration Testing Zero to Hero

 • آنلاین
 • ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰

Malware Analysis Professional

 • آنلاین
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰

دوره Web Hacking Professional

 • آنلاین
 • ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰

دوره Android Reverse Engineering

 • آنلاین
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۳۰

دوره‌ی Web Logic Attacks

 • آنلاین
 • ۹۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۳۰

دوره Threat Hunting Using Sysmon

 • آنلاین
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۳۰

دوره Webshell Hunting

 • آنلاین
 • ۷۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰

دوره Windows Digital Forensics Pro

 • آنلاین
 • ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین