رویدادها با کلمه کلیدی امنیت

قیمت: همه
پنج‌شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

«مسیرتو پیدا کن»

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

Windows Log Analysis

 • آنلاین
 • از ۶۴۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

Windows Internals for RedTeaming

 • آنلاین
 • از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

Assembly Programming and Shellcoding

 • تهران
 • از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
یک‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

Bug Hunting from Scratch

 • تهران
 • از ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

Professional Windows Memory Analysis

 • آنلاین
 • از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

Introduction to Web Hacking

 • آنلاین
 • از ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

#Malware Development Fundamentals With C

 • تهران
 • از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

دوره Active Directory Attacks (حضوری)

 • آنلاین
 • از ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

Offensive System/Kernel Development for Windows

 • تهران
 • از ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
سه‌شنبه ۶ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۳۰

Threat Hunting & Incident Response (حضوری)

 • تهران
 • از ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰

Network Security Professional

 • آنلاین
 • از ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین