رویدادها با کلمه کلیدی بازاریابی

قیمت: همه
دوشنبه ۱۰ آذر

وبینار اصول بازاریابی و فروش خدمات

  • آنلاین
  • از ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتارالوبیزنس
چهارشنبه ۱۲ آذر

کارگاه تدوین برنامه بازاریابی

  • آنلاین
  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارhassandarehkordi@gmail.com
یک‌شنبه ۱۶ آذر

وبینار برندسازی به مثابه جایگا‌ه‌سازی

  • آنلاین
  • از ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتارالوبیزنس
جمعه ۷ آذر

دوره داشبوردهای مدیریتی در اکسل

  • آنلاین
  • ۱۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارعلی غمیلویی
چهارشنبه ۱۰ مهر

دوره پرورش متخصص بازاریابی

  • تهران
  • ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآموزشگاه بازارسازان