رویدادها با کلمه کلیدی تحول دیجیتال

قیمت: همه
چهارشنبه ۱۹ آذر

دوره آنلاین ITIL4 Specialist: High Velocity IT

 • آنلاین
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
چهارشنبه ۱۵ بهمن

دوره آنلاین Digital Marketing Strategy

 • آنلاین
 • از ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
چهارشنبه ۱۵ بهمن

دوره آنلاین Ecosystem Strategy

 • آنلاین
 • از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
دوشنبه ۲۰ بهمن

دوره آنلاین PRINCE2 Agile Foundation

 • آنلاین
 • از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
چهارشنبه ۲۹ بهمن

دوره آنلاین ITIL4 Business Analysis Approach

 • آنلاین
 • از ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
چهارشنبه ۲۹ بهمن

دوره آنلاین Digital Customer Experience

 • آنلاین
 • از ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
چهارشنبه ۳ دی

دوره آنلاین ITIL4 Foundation

 • آنلاین
 • از ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
چهارشنبه ۱۰ دی

دوره آنلاین ITIL4 Service Support Approach

 • آنلاین
 • از ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
سه‌شنبه ۵ اسفند

دوره آنلاین Digital Strategy and Transformation

 • آنلاین
 • از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
سه‌شنبه ۵ اسفند

دوره آنلاین Product Management

 • آنلاین
 • از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی
چهارشنبه ۱۳ اسفند

دروه آنلاین Leading SAFe

 • آنلاین
 • از ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردیجی وایز آکادمی